Print ID: 0035 - Корабостроителница Бургас
Локация: Бургас
Площ: 700000 кв.м.
Тип: Индустриален имот
Цена:  
€226206000
 
 
Описание

КОРАБЕН ЗАВОД БУРГАС

I. ИНВЕСТИЦИОННА ВЪЗМОЖНОСТ 
- Корабостроителницз с почти 60-годишна история 
- Стратегическо местоположение близо до бъдещия петролопровод Бургас-Александруполис. 
- Парцел с размер 700 000 м2

  II. ИСТОРИЯ
Корабостроителницата има почи 60-годишна история. Започвайки като малка работилница през 1948г., тя се разраства и се превръща в модерна корабостроителница и завод за ремонтни работи. Още от самото начало тя изгражда добър имидж и в момента се радва на популярност, основана на установени традиции в корабостроенето, добро качество на продукцията и конкурентни цени. А навремето работилницата е можела да строи само малки плавателни средства.

От 1970г. работилницата се мести от пристанище Бургас до сегашната си територия, където могат да се строят плавателни средства до 25 000 т. dwt.

Фирми, популярни в областта на корабния бизнес, демонстрират интерес към дейността на корабостроителницата и качественото изпълнение на поръчките е гаранция за бъдещия просперитет на компанията.

  III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Бургаския корабен завод се намира в гр. Бургас в югоизточна България. 
Град Бургас има население от около 200 000 души и е разположен на българското черноморие. Градът е 4-ти по големина в страната, след София, Пловдив и Варна. Намира се на най-западната точка от Бургаския залив и на 390 км източно от София. Поради ниското равнище на бреговата линия в района, около града са разположени три лагуни (Атанасовско, Бургаско, и Мандренско езеро).

 Бургаските корабостроителници се намират в индустриалната зона в южната част на града. 

Като част от 3-странното споразумение между държавите Русия, България и Гърция, ратифицирано през декември 2006г., новият петролопровод Бургас-Александруполис прибавя допълнително стратегическо преимущество и бизнес възможности за бургаските корабни заводи.

Петролопроводът ще влезе в експлоатация през 2008г, и ще привлича 20-30 кораба на ден, които ще превозват суров петрол и природен газ. Има значителен потенциал в корабните ремонтни работи, оборудването, стоманената промишленост, и поддръжката.

 
 
Детайли

I. ОСОБЕНОСТИ ЗА КОРАБНИЯ ЗАВОД
Първоначално основан през 1948г. като работилница, в непосредствена близост до пристанището и град Бургас, простирайки се на територия от 700 000  м2  (7 353 000  фута2)  с многобройни наземни приспособления и собствена пристанищна инфраструктура. 

Корабния завод Бургас стана 100% частна собственост от лятото на 2000-та година.

 Помещение

        м2

     фута2

Корабостроителна зона  700000

7532000

Обща застроена площ  15000 161400

Зона за ремонти работи

 9000

96840

Складова зона

 3500

37660

Административна зона

 1500 16140 

Допълнителна зона за строителни работи

 1000 10760

Персонал

работници

441 души

Пълната дейност на корабния завод изисква само 1/3 от наличната площ

ІІ. КОНКУРЕНТНИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Стратегическо местоположение
- Отлични бизнес възможности в околността
- Обширна площ за разрастване на корабостроителницата
- Широко международно търсене на корабостроителни услуги (с тенденции за повишаване в междинен срок)
- Ниски разходи за труд и продукция
- Квалифициран персонал (инженери, техници, оксиженисти, и др.)
- Малка първоначална инвестиция – Собствено производство на активи
- Ориентация към военноморски, енергийни и  високотехнологични проекти с по-висока добавена стойност

ІІI. ОБОРУДВАНЕ
- Зона за съхранение на стомана

- Линия за предварителна обработка на стоманата

- Цех за предварителна изработка на стоманата

- Цех за събиране на стоманата

- Котвени места в корабния завод (4 x 16 тонови кранове)

- Странично плъзване по релси

- Стоянки за ремонт на кораби (2 x 16 тонови кранове)

- Флангов кей

- Блок с цехове (Цехове за машини, тръби, поддръжка и инструменти) (5/12.5/32 тонови кранове) и богат избор на съоръжения
- Администрация

1. НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ
- Съоръжения за вдигане и пускане на корабите в морето
Новото съоръжение оперира от 1985г.  Представлява напречен лифт с двойна палуба. Най-големите кораби, които могат да стоят на док тук са със следните размери: 
Тегло 7000 т Дължина   185 м Ширина  26 м Тяга   5,5 м

- Кей за сглобяване - 400 m long.
Той има два 16т и един 5т портални кранове, вода и елекстиричесвто, C02,  ацетилен и компресирани въздухоизточника. 

- Корпусната инсталация се носи на две котвени места.
Котвено място No.1 е с размери 400x30 м. Котвено място No.2 е с размери 250x36 м. Двете котвени места са снабдени с четири портални крана от по 16 тона.

Нова покрита работилница за корпусни инсталации интегрирана с котвено място No.1  е в процес на изграждане от януари 2006г. и трябва да бъде пусната в експлоатация същата година. 

- Открит склад за стомана с площ от  11 000 м2.

- Линия на сглобяване за почистване и боядисване на стоманения
Оборудвана е с машина за изправяне на плоскости, помещение за сушене,  with a plate straightening machine, a drying chamber, машина за взривяване, и отделение за автоматично боядисване. Включени са компютъризация и превоз на стомана  до  склада      Линиите за машините и съоръженията  са снабдени със съоръжения за трерирането на стоманени плоскости до 3200 мм широчина   и  от 4 до 30 м дебелина.

- Работилница за сглобяване не на стоманени материали с две зали, всяка с размери  108x36 м и снабдени с кранове 12,5т и 32т.
Първата зала е оборудвана с три газови резачки 10,000x2,500 мм и една плазмова резачка 12,000x4,100 мм с механичен програмен контрол, гилотина за рязане на плоскости до 24 мм дебелина, оформяща и поръбваща преса, хидравлична преса със сила 500т, машина за извиване на профили, и др.

- Корабостроителната сграда е разделена на 5 зали с размери 72x18 м.
Тя е оборудвана с 5-тонови кранове, зала с размери  72x30  оборудвана с кранове от  12,5т  и  32т.  Корабостроителницата включва тръбопроводна работилница, машинно отделение, отделение с инструменти, и работилница за поддръжка и ремонт.

- В триетажна сграда е разположена администрацията на компанията. 

2. РЕМОНТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Ремонтните съоръжения се намират в южната част на корабостроителницата.
- Три зали 72x18 м оборудвани с 5-тонови кранове. 
- Две ремонтни площадки 220x24 м оборудвани с 2 крана от по 16т капацитет.
- Кей за ремонт на кораби с 420м дължина оборудван с 2 крана от по  16т капацитет.
- A В триетажна сграда е разположена администрацията.
Корабният лифт служи както за стрпотелни, така и за ремонтни цели.

ІV.  ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦАТА
Възможностите на кораборстоителницата в момента са следните:

1. ПРОДУКЦИЯ
Плавателно средство 25,000 т dwt:
- Танкери
- Бункерни кораби
- Товарни кораби
- Влекачи
- Фериботи
- Плаващи работилници
- Железобетонни корпуси (за плавателни хотели, хостели & ресторанти)

2. УСЛУГИ
   - Корпус - обновяване. Третиране & боядисване
- Основен двигател, дизелов турбочарджер, помпи

- Оборудване
- Товарен механизъм
- Tail Shaft & Propellers
- Тръбни инсталации
- Почистване, изсушаване, и боядисване
- Облицоване на цистерни с товар за танкери / химични превозвачи
- Хладилни инсталации и оборудване
- Корабоплавателни електростанции
- Електрически инсталации и оборудване
- Радио и навигационно оборудване

V. АКРЕДИТАЦИИ
1. Одобрени и ръководени от следниоте международни класификационни дружества
- Lloyds Register of Shipping
- American Bureau of Shipping
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- Det Norske Veritas
- Russian Register of Shipping
- Bulgarian Register of Shipping
- Комитет по ядрена енергия - България

2. Военноморски акредитации:
- Одобрение от НАТО (в процес)

 Квадратура на земята  700 000  m²                
 Коефициент за плътност на застрояване  0.3  Kint  
 Гъстота  420 000  60%  
 Не-застроена площ от земята /зелени площи, паркинг …/  280 000  40%  
 Такси при покупка      
 Цена на имота      180 000 000
 3.0% брокерска комисионна    EUR  5 400 000
 2.5% данък върху имота  EUR  4 500 000
 1.0% корпоративен данък  EUR   1 800 000
       
 Посредническо финансиране  EUR   191 700 000
 6.0% лихвен процент      
 36 продължителност в месеци      34 506 000
 Стойност на земята общо    EUR   226 206 000

2. Цена на строителството 

Строителни такси     €/m²                      
  2 100 000 кв.м. обща надземна площ   500  EUR  1 050 000 000
   700 000 кв.м.обща подземна площ  300  EUR  210 000 000
   2 800 000 кв.м. обща застроена площ  450  EUR  1 260 000 000
         
   2.00% разходи за подобрения върху имота    EUR  250 200 000
   1.00% външни съоръжения    EUR  12 600 000
   4.00% общо планиране /проектиране и др./    EUR  50 400 000
   2.00% допълнителни такси за строителство    EUR  25 200 000
 

 Общо

   EUR  1 373 400 000
 Посредническо финансиране        
   6.00% лихвен процент      
   18 продължителност в месеци    EUR  123 606 000
 Общо такси за строителство      EUR  1 497 006 000
   1.00% такси за продажба    EUR  14 970 060
   2.00% резерва за допълнителни такси    EUR  29 940 120
   3.00% изготвяне на проект    EUR  44 910 180
 Разходи за строителство   Общо      EUR  1 586 826 360
 Цена на земята   Общо      EUR  226 206 000
 Разходи за строителство   Общо      EUR  1 586 826 360

3. Общо инвестиционни разходи       EUR   1 813 032 360

ПРИХОДИ:

Параметри    
Параметри на земята 700 000 m²   
КИНТ 3   
Обща площ /РЗП/ 2 100 000 m²     
Плътност 60%   
Височина на застрояване 77м   
Етажност 21(23)   
    
Подземно    
Обща площ /РЗП/ 700 000 m²     
РЗП застроена площ 2 800 000 m²     
    
Този проект включва    
РЗП надземно 2 100 000 m²   
РЗП подземно 700 000 m²   
РЗП общо 2 800 000 m²   
    
Бруто площ надземна 2 100 000 m²   
Площ за продажба 1 680 000 m²   ( 80 % фактор ) ( 20 % общи части )
Бруто площ подземна 700 000 m²   
Площ за продажба 680 000 m²   ( 80 % фактор ) ( 20 % общи части )
    
План на етажите от 2 до 21 етаж  1 334 000 m² 

 

Апартаменти 1 000 000 m² 
Ресторанти 10 000 m² 

Офиси 334 000 m²
    
Първи етаж / приземен/ 336 000 m²   
Хранителен склад, банка, ресторант, кафе-бар    
Дрогерия и др.    
    
1-ви подземен (25 кв.м. / паркомясто) 560 000 m²   22 400 парко места
Обща площ за продажба 2 240 000 m²        

Цена за продажба  Офиси  1800 €/m²
   Ресторант  2000 €/m²
   Апартаменти  1400 €/m²
   Търговски площи /приземно ниво/  3000 €/m²
   Паркоместа 15000 €/паркомясто

За продажба     Обща оценка
     
 1-ви подземен 22 400 паркоместа x 15 000 €   336 000 000 €
 1-ви етаж приземен  336 000 m² x 3000 €/m²  1 008 000 000 €
 Апартаменти  1 000 000 m² x 1400 €/m²  1 400 000 000 €
 Ресторант  10 000 m² x 2000 €/m²  20 000 000 €
 Офиси  334 000 m² x 1800 €/m²  601 200 000 €
     
 НПЦ   /Нетна Продажна Цена/  3 365 200 000 €
     
 Обща нетна продажна цена    3 365 200 000 €

 Обща продажна цена  евро 3 365 300 000 
 Възвръщаемост  евро  1 552 167 640
 Период за реализация  месеци  36
 Възвръщаемост  %  85.61%

В това изчисление не е включена продажната цена на общите площи (евростандарт), а тя може да осигури на строителя 15-20% повече приходи, ако той работи по българския стандарт.